Latest

เลือกใช้เสาเข็มอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

เลือกใช้เสาเข็มอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน หากเปรียบบ้านหรือตึกเป็นดั่งต้นไม้…เสาเข็มเปรียบได้กับส่วนรากของต้นไม้ที่คอยค้ำจุนให้โครงสร้างไม่เอนไหวนั่นเอง เสาเข็มจึงเป็นส่วนสำคัญเป็นรากฐานเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง…แน่นอนว่า การเลือกเสาเข็มเป็นการเลือกฐานราก เมื่อฐานรากแข็งแรงมั่นคง อาคารหรือสถานที่ก่อสร้างก็ย่อมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เสาเข็มเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบ้านหรืออาคารต่างๆ เพราะมีหน้าที่หลักคือเป็นตัวกลาง ถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงสู่พื้นดิน สำหรับการถ่ายเทน้ำหนักของเสาเข็มนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ เสาเข็มที่รับน้ำหนักโดยใช้แรงเสียดทาน น และเสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักชั้นดินแข็ง ส่วนการจะเลือกใช้เสาเข็มชนิดไหนนั้นมีหลักพิจารณาที่สำคัญๆ อยู่หลายข้อได้แก่เรื่องของ ราคา, ลักษณะพื้นที่, ลักษณะของดินที่จะทำการก่อสร้าง, ลักษณะการใช้งาน, สภาพแวดล้อมรอบข้าง, การรบกวน, การขนส่งเข้าหน่วยงาน , เวลา และกฎหมายสำหรับการปลูกสร้างในแต่ละพื้นที่ ส่วนหลักทั่ว