Latest

ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่

ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่ อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าปัญหาดินอ่อนในเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพฯ นั้น เป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไป การทรุดตัวของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จึงเกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะดิน หรือเหิกขึ้นเพราะการใช้หลักวิศกรที่ผิดวิธี…จะแก้ปัญหาได้อย่างไร หรือรอให้บ้านทรุดแล้วค่อยหาทางแก้ไข จริงๆ แล้วบ้านชั้นเดียวในบริเวณดินอ่อนหรือดินทรุดตัวที่สร้างในเขตกรุงเทพฯ ตามหลักแล้วควรใช้ขนาดเข็มสั้นที่ยาวประมาณ 12-16 เมตร จะสามารถรับน้ำหนักได้โดยมีการทรุดตัวบ้างเล็กน้อย ทางเลือกนี้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่มีข้อแม้ว่าะยะเสาไม่ควรจะมีความห่างกันมากๆ ต้องคำนึงถึงระยะเสาด้วย ส่วนบ้านสองชั้น น่าจะใช้เสาเข็มยาว 21 เมตรซึ่งจะได้การทรุดตัวน้อยกว่า แต่ปัญหาที่พบหากใช้เข็มยาวจะเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียงมาก ก็ต้องดูความเหมาะสมเอา หลีกเลี่ยงได้โดยการใช้เข็มเจาะ ดินทรุดจะใช้บริการเข็มเจาะได้หรือไม่…ในกรณีที่ต้องการน้ำหนักลงเข็มมาก แต่ไม่สามารถตอกเข็มได้ก็สามารถใช้เข็มเจาะได้ แต่อาจพบกับปัญหาที่ตามมาคือคุณภาพงานไม่ดีเท่ากับเสาเข็มตอก อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ในขั้นตอนต่างๆ

ข้อดีข้อเสียเสาเข็มเเบบตอก

ข้อดีข้อเสียเสาเข็มเเบบตอก การใช้งานเสาเข็มนั้น ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเคยทำงานขุดเจาะมาก่อน อาจยังสงสัยว่าเสาเข็มแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ทำไมในแต่ละสถานที่จึงเลือกใช้รูปแบบของเสาเข็มที่แตกต่างกัน และหากเราไม่ใช้เสาเข็มในรูปแบบที่เหมาะสมจะส่งผลเสียต่ออาคารสถานที่หรือไม่ สำหรับเสาเข็มแบบตอกนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกันกับเสาเข็มประเภทอื่น ๆ ซึ่งพื้นฐานทั่วไปของการใช้งานเสาเข็มแบบตอก จะนิยมใช้ในบริเวณที่สิ่งก่อสร้างอยู่ห่างจากชุมชนหรือมีสถานที่กว้างขวาง ไม่ถูกจำกัดด้วยบ้านเรือนโดยรอบ เนื่องจากเสาเข็มแบบนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็ม ทำให้เกิดเสียดังเป็นบริเวณกว้างและต่อไปนี้คือข้อดีและข้อเสียของเสาเข็มแบบตอกที่ควรรู้ก่อนเลือกใช้งาน ข้อดีของเสาเข็มแบบตอก คือ มีราคาถูก เนื่องจากเสาเข็มที่ใช้เป็นเสาเข็มสำเร็จรูป จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเหมือนเสาเข็มแบบเจาะและสามารถกำหนดขนาดของเสาเข็มได้ตามต้องการ             ส่วนข้อเสียของเสาเข็มแบบตอก คือ จำเป็นต้องใช้งานในบริเวณที่งานก่อสร้างอยู่ไกลจากชุมชนหรืออาคารบ้านเรือนเท่านั้น เพราะจะมีเสียงดังมาก มีแรงสั่นสะเทือน และมีความมั่นคงหรือฐานของเสาเข็มไม่แข็งแรงเท่ากับการใช้เสาเข็มแบบเจาะ ทำให้งานก่อสร้างอาคารใหญ่ ๆ ส่วนมากไม่นิยมใช้เสาเข็มแบบตอกด้วยเหตุผลนี้ เพราะฉะนั้น

เสาเข็มเจาะเสาเข็มตอก ต่างกันอย่างไร

เสาเข็มเจาะเสาเข็มตอก ต่างกันอย่างไร เราสามารถแบ่งประเภทของเสาเข็มออกได้เป็น 2 ประเภท นั่นคือเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอก เสาเข็มทั้งสองชนิดนี้มีการเลือกใช้งานที่แตกต่างกัน ลองมาดูกันดีกว่าแตกต่างกันอย่างไร   มาเริ่มกันที่เสาเข็มเจาะ ความหมายที่เห็นชัดคือการเจาะ เพราะฉะนั้นเสาเข็มเจาะ คือ การเจาะดินลงไปก่อน แล้วหย่อนแม่แบบเหล็กลงไปแล้วจึงเทคอนกรีตตามลงไป สำหรับเสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 เมตร วิธีการก็คือเจาะดินลงไป (แบบแห้งๆ) แล้วก็หย่อนเหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุม ราคาจะแพงกว่าระบบเข็มตอก แต่เกิดมลภาวะน้อยกว่า  ส่วนเสาเข็มเจาะแบบเปียก ทำเหมือนเสาเข็มเจาะแห้ง แต่เวลาขุดดินจะขุดลึก ๆ แล้วใส่